GBB Silikonolja

Description

För att behålla din gasdrivna gevär och tillbehör.
• INTE lämpligt smörjmedel för AI Tornado Granater. Inte alls. Inte ens lite.
• Mycket låg viskositet 1,5 vikt olja
• 15 ml kapacitet
• återförslutningsbara munstycket (inga röriga skruvlock)
• Tillräckligt för att smörja över 10 stridsvagnar av propan
** 2 droppar per mag, en gång var 8 mag-fyllningar är tillräckligt underhåll

GBB Silikonolja
In stock: No
Availability Date:
$4.95
(kr0.00)